Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ започва изпълнението на проект, финансиран от Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020“

  11 Февруари, 12:59     0  

На 5 декември 2018 г. в Природозащитен център Натура бе представен проект „Подобряване природозащитното състояние на типове природни местообитания и видове от мрежата Натура 2000 на територията на Природен парк „Врачански Балкан". Проектът е насочен към подобряване природозащитното състояние на растителни и животински видове и типове природни местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000166 "Врачански Балкан" и BG0002053 "Врачански Балкан" от мрежата „Натура-2000“. По време на прес конференцията инж. Николай Ненчев, директор на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ представи основните цели, резултати и дейности, които ще бъдат реализирани през следващите 53 месеца. В рамките на проекта ще бъдат надградени предходни проекти за подпомагане на популациите на Белоглав лешояд, Египетски лешояд и Планински кеклик. Предвидени са преки мерки за възстановяване на състоянието на еутрофни езера и опазването на два вида тритони - Северен гребенест тритон и Южен гребенест тритон. Местообитанията ще бъдат почистени и оградени и в съседство с водоемите ще бъдат изградени корита за водопой на животни. Проектът включва мерки за обезопасяване на маршрути преминаващи през застрашени от туристически натиск приоритетни местообитания, поставяне на информационни табла и табели и др. Ще бъдат възстановени стари чешми. Ще бъдат обезопасени ел. стълбове и ел.проводи на най-опасните за птиците места. В резултат на проекта ще бъдат осъществени преки мерки за подобряване на природозащитното състояние на 7 вида и 8 местообитания. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която е предоставена на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ възлиза на стойност 860 132, 80 лв., от които 730 602,88 лв. европейско и 128 929,92 лв. национално съфинансиране. Средствата по проекта са осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. (https://www.eufunds.bg/)

Източник: vr-balkan.net

Враца  
Враца  

Подобрява се структурата на домакинските бюджети

За пореден път прегледът на състоянието на домакинските бюджети в меди


  24 Август 2019 г.      0  

Проведе се пети пореден фестивал на сладоледа

„Тайната на хубавия сладолед по-скоро е страстта, желанието и любовта,

Берковица посреща над 500 самодейци за "Балканът пее и танцува"

Берковица ще посрещне над 500 самодейци за традиционния фолклорен фест

Фолклорен фестивал събра във Враца любители на песента (СНИМКИ)

Над 200 участници се включиха в деветото издание на фолклорния фестива

от седмицата

видео

Дизайн на малък апартамент


последни

вицове
Социалните мрежи предлагат приятели: "Може би ги познавате.". Разбира се, че ги познавам, затова и не ги добавям в контактите!още вицове

©2015-2019 Vratsa Guide.