НСИ: 19.5% от населението на страната живее в столицата

НСИ   25 Януари, 16:15     0  

19.5% от населението на страната живее в столицата. Това сочат данните на Националния статистически институт. 
Населението на страната към 7 септември 2021 г., според данните от Преброяване 2021, е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже.
Населението на област София (столица) е 1 274 290. Това означава, че на територията на област София (столица) живее 19.5% от населението на страната. Жените са 668 513 (52.5%), а мъжете 605 777 (47.5%), или на 1000 жени се падат 906 мъже.
В периода между последните две преброявания населението в област София (столица) е намаляло със 17 301 души, или с 1.3%.  В страната за този десетгодишен период това е областта с най-малка загуба на население.
Това сочат обобщените данни от 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България, което се проведе от 7 септември до 10 октомври 2021 г. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията, съобщават от пресцентъра на Националния статистически институт. 
Териториално разпределение на населението
Територията на Столична община е разпределена на 24 административни райони. С население над 50 хил. души са тринадесет райони, в които живеят 73.8% от населението на Столична община.
През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението в повечето райони в Столична община, като най-голямо е в район Средец с 20.6%.

НСИ
НСИ

Възраст
Продължава тенденцията за демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.
Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.2%, а на мъжете - 15.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 44 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на област София (столица).

НСИ
НСИ

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 249 605 души, или 19.6% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 47 977, или с 23.8%.
Населението във възрастовата група 15-64 навършени години е 838 390 души, или 65.8%. Спрямо 2011 намалява с 92 333, или с 9.9%.
Делът на най-младото население се увеличава от 12.3% през 2011 г. на 14.6% от общото население през 2021 г„ а абсолютният брой на населението във възрастовата група 0-14 нараства от 159 хил. през 2011 г. на 186 хил. през 2021 г., или със 17.0%.
В регионален аспект делът на най-възрастното население е в районите Люлин (8.6%) и Младост (8.0%), а най-нисък в район Банкя (1.1%).
Най-висок е делът на младото население в районите Младост (8.6%) и Люлин (8.0%), а най-нисък е в Банкя (1.0%).
Делът на населението в активна възраст (15 - 64) е най-висок в област София (столица) - 65.8% от населението на областта.
Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 796 хил. души, или 62.5% от населението на в област София (столица). Мъжете са 406 хил., а жените 390 хил.

НСИ
НСИ

Гражданство
Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство.
Към 7 септември 2021 г. 98.5% от населението на област София (столица) е с българско гражданство. От тях 0.9% са с двойно гражданство – българско и друго.
Източник: dariknews.bg

България  
подобни  

НСИ: Селското население е с песимистични нагласи за икономиката, в градовете - с по-позитивни

През януари 2023 г. общият показа


  07 Февруари, 11:27      0  

Вдигат със 150 лв. заплатите в градския транспорт в София

От 1 март се увеличават със 150 лв. заплатите в Столичния градски тран

11 деца се раждат в Маджарово годишно, в Симеоновград-  по 100-на 

1678 са живородените деца в Хасковска област през 2021 г. Те са само с

Зеленски "размаха секирата", лиши от гражданство 10 души, включително бивши министри

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е лишил от украинско гражданот седмицата

видео

Данъчни облекчения за деца ще може да се ползват всеки месец


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

Пациент при лекар практикуващ ирисова диагностика. Лекарят поглежда окото и изрежда. - Имате цироза, спукана язва и хронична астма. - Ужас! Бихте ли погледнали и другото око? - Защо? - Защото това е стъклено.

още вицове

©2015-2023 Vratsa Guide.