От Еконт пред ФАКТИ: Държавата създава неравнопоставеност при пощенските услуги

Снимка: Капитал   20 Май, 12:22     0  

Бизнесът е изправен пред правна несигурност, а това води до лоша икономика

През определен период от време държавата има склонността с някое внезапно решение да взриви отделни сфери. Най-пресният пример е в сектора на частните куриерски фирми. Поправки в закона за пощенските услуги, минал на първо четене, уреждат ново положение, при което универсалните пощенски услуги вече ще се облагат с ДДС. Съответно с 20% ще поскъпне стойността им и за потребителите. Универсалните пощенски услуги са писма до 2 кг, включително и препоръчани, както и колети до 20 кг, които, за разлика от другите пратки, се доставят в срок от 3 дни и не се връчват лично на получателя, а в пощенската му кутия или в съответния офис на куриерската фирма.

Привилигерована от цялата ситуация остава държавната "Български пощи", която е освободена от данъка. Не само това, ами държавата има заявка да събира ддс-то от частните куриерски фирми за изминал срок - от 2010 г. насам. За мнение около спорните поправки от ФАКТИ потърсихме позицията на куриерските фирми. Ето какво заяви Ана Йосифова, представител на "Еконт".

- Г-жо Йосифова, каква е позицията на фирмата по повод новия начин, по който се тълкува от НАП Закона за пощенските услуги в частта му с универсалните пощенски услуги, който вече ви задължава да начислявате ДДС върху тях, което съответно ще доведе до поскъпване и за потребителите?

- НАП преследва облагаемостта на доставката с превратно тълкуване на правните норми. Основанието за облагаемост или освободеност на една доставка, може да бъде търсена единствено в данъчния закон, а той в това отношение е категоричен: чл. 49 от ЗДДС казва - Освободена доставка е:

1. доставката на пощенски марки по номинал или приравнен знак на пощенска марка;

2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) извършването на универсални пощенски услуги при условията и по реда на Закона за пощенските услуги. - до януари 2018 г., след което се изменя като услугата се прави в единствено число.

Когато се препраща към условията и реда в ЗПУ се има предвид даване на яснота относно характера на този тип доставки, а именно описаните в глава 4 раздел 1 (съгласно правилника на ЗДДС), които предоставя Еконт, описани в дадената му лицензия. В ЗПУ липсва дефиниция на “услуги в обхвата на пощенската услуга”, а те са част от универсалната пощенска услуга и абсолютно идентични по своя смисъл.

В ЗПУ са дефинирани два вида пощенски услуги, а именно:

чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г.) Пощенските услуги са универсална пощенска услуга и неуниверсални пощенски услуги.

- Дава ли това монополна позиция на "Български пощи", които ще са освободени от ДДС?

- Създава се неравнопоставеност на операторите. Тази привилегия, предоставена със закона, касае единствено вида на лицензията, на практика обаче, ако оператор притежава лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, но предоставя всички видове услуги, които попадат в обхвата на „универсалната пощенска услуга”, то освобождаването от начисляване на ДДС би било извършено единствено с оглед на субекта, а не на вида и характера на услугите, което е недопустимо от данъчноправна гледна точка, освен, ако изрично не е посочено в данъчен закон.

- От НАП има заявка, че ще бъде търсен от частните фирми и ДДС за изминал период. От страна на частните оператори ще търсите ли диалог с НАП, относно дискутиране на казуса и при неудовлетворителен развой бихте ли завели дело за нанесени щети от държавата?

- На 14.05. беше организирана среща от НАП в отговор на писмото, което бранша по инициатива на Еконт пусна към обвързаните с дейността ни институции. Покана за срещата получихме на 13.05.2019 г. т.е. ден по-рано от Росен Бъчваров, директор комуникации на НАП. В процес на разговора стана ясна и причината за спешаването - от 15 - ти НАП са на тиймбилдинг.

Изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова ни информира за категоричното им становище, а именно частните пощенски оператори дължат ДДС на универсалните пощенски услуги, които предлагат от 2010 г. В този смисъл те съвсем добронамерено ни призовават да пристъпим към доброволно заплащане, възползвайки се от някои (според тях) облекчения, едно от които е да съберем ДДС за минал период от клиентите си ЮЛ. Коментари относно пропуските и грешките в закона не бяха приети сериозно.

Впечатление направи изказване на г-жа Димитрова, цитирам “Вие всъщност имате лицензия за услуга, която не съществува”. По този въпрос ще бъде направено запитване към Комисия за регулиране на съобщенията от наша страна. Бизнесът в България е изправен пред правна несигурност. Това, което се случва е непривлекателно за инвеститорите, външни или вътрешни. А липсата на благоприятна бизнес среда води до лоша икономика. Нещо трябва да се промени.

- Как гледате на тази покана за доброволно плащане на ДДС за изминал период? - За изминал период за плащане на ДДС все още нямаме официален документ от НАП. В момента тече проверка, която не е приключила. Не смятаме, че дължим това ДДС.

- При създалата се ситуация какви други действия предвиждате от ваша страна? - Предстои комуникация и изчистване на ситуацията с КРС, които са наш надзорен орган. Ситуацията изисква разглеждане и двата закона - за ДДС и за пощенските услуги, а НАП не се ангажират със становище по Закона за пощенските услуги. Трябва всички страни да излязат със становище и да се изясни какво следва да се случи.

- Универсалните пощенски услуги каква част са от цялата дейност на фирмата? - Голяма част са. Мога също така да Ви кажа, че за миналата година в доклада на КРС се публикува информация, че пазарният дял в пощенските услуги на Еконт Експрес е 48%, а на "Български пощи" е 47%. Причината за тези числа е в по-доброто качество на услугата.

- Свързвате ли по някакъв начин тези числа с внезапната активизация на НАП? - Мога само да предполагам. Факт е, че ако предположим и приемем аргументите на НАП, които неофициално заявиха, че за тях е ясно, че от 2010 г. тази услуга е облагаема, мога да задам въпроса защо реагират едва сега, през 2019г.? Какви загуби е претърпяла държавата за този период, ако наистина всичко това им е било ясно? Аз все пак не искам да стъпваме на становището на няколко човека от НАП. Трябва да се огледа ситуацията от всички страни. Компетентно е и Министерство на транспорта и нашият регулаторен орган КРС с които трябва да се обсъди и да се приключи тази тема.

София / България

Източник: fakti.bg

България  
от седмицата

видео

Как да спестим място вкъщи?


последни

вицове
- Къде е жена ти? - AC/DC там на пейката.още вицове

©2015-2019 Vratsa Guide.