Отбелязваме Европейския ден на "Натура 2000"

  21 Май, 08:08     0  

Отбелязваме Европейския ден на "Натура 2000" днес с мотото "Младите хора и природата", съобщават от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.
Те посочват, че хората често свързват опазването на природата с природни резервати със строга защита, където човешките дейности систематично се изключват. При "Натура 2000" е приет различен подход, при който напълно се отчита, че човекът представлява неразделна част от природата и че заедно те функционират най-добре в партньорство.

Мрежата осигурява редица ползи за съхраняване на биологичното разнообразие, като същевременно изпълнява множество важни социални и икономически функции. Около 4,4 млн. работни места в ЕС зависят пряко от устойчивите естествени екосистеми като значителен дял от тях са обхванати от защитените зони в рамките на "Натура 2000".
През 2020 г. Европейският ден на "Натура 2000" поставя в центъра на вниманието "Младите хора и природата" с цел да ги вдъхнови да се ангажират с опазването и възстановяването на природата. Поради настоящата ситуация с COVID-19 в Европа денят ще се отпразнува чрез социалните медии. За целта въведете в полето за търсене на съответния браузър #Natura2000 или #Natura2000Day и се присъединете към кампанията, съветват от МОСВ.
Може да бъде посетен и уебсайтът "", където може да се научи повече за видовете и местообитанията, които мрежата опазва.
Информация за българската част от мрежата "Натура 2000" може да се намери на интернет страницата на МОСВ и на специално създадената Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 - http://natura2000.moew.government.bg/ .
С декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите, 21 май е обявен за Европейски ден на "Натура 2000". Денят, който е посветен на европейската екологична мрежа е обвързан с датата 21 май 1992 г., когато е приета Директивата на ЕС за местообитанията и е одобрена програмата за околна среда на ЕС "LIFE". Директивата за местообитанията, заедно с Директивата за птиците /приета през 1979 г./ са крайъгълния камък за създаването на мрежата от защитени зони в ЕС, наречена "Натура 2000". Днес тя обхваща 27 886 защитени зони в сухоземната и морска част на Европа, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство, посочват от МОСВ.
Източник: dariknews.bg

България  


от седмицата

видео

Белгийски хакер открадна Tesla за 90 секунди


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

- Тате, вярно ли е, че имаш свръхестествени способности? - Ами, да! Още като бях на твоята възраст, излизах да играя без телефон и намирах приятелите си, където и да са!

още вицове

©2015-2020 Vratsa Guide.