Проведе се заключителна пресконференция по проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територия?

  03 Декември, 07:52     0  

На 01.12.2021г. от 110:00 час в заседателната зала на община Чупрене се проведе заключителна пресконференция по проект „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАТУРА 2000 ЗОНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВИДИН”. ПРОЕКТЪТ Е ПО ДОГОВОР № BG16M1OP002-3.019-0007-C01 МЕЖДУ ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

На пресконференцията присъстваха представители на средства за масово осведомяване, община Чупрене, НПО, гости.

Участниците бяха запознати с изпълнението на дейностите по проекта в хронологичен ред. На участниците беше показана презентация с богат снимков и текстови материал. 

Източник: zovnews.com

Враца  
Враца  

Освободиха целия борд на "Булгаргаз"

В петък, в 17,30 ч., съветът на директорите на Българския енергиен хол


  29 Януари 2022 г.      0  

Телефонни измамници в Монтанско

Мъж от Берковица успя да предотврати телефонна измама и спаси спестява

МОН влезе на проверка в ОУ "Васил Априлов"

10 дни след разследването на Калин Иванов, в което Ви показахме училищ

Автомобил разруши застрахователен пункт

Зрелищна катастрофа във Видин като по чудо се размина без жертви. 36-гот седмицата

видео

Звездата на смъртта. Астрономи наблюдаваха експлозията на червен супергигант в космоса


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

В кабинета на лекаря се срещат двама приятели, които страдат от безсъние. Единият се оплаква: - Напоследък не мога да заспя. - Аз пък намерих решение на проблема - казва другия. - Броя наум до три и заспивам като къпан. - До три ли? - учудва се първия. - Е, понякога се е случвало и до четири без петнайсет.

още вицове

©2015-2022 Vratsa Guide.