Съветници решават извънредно за „Троллейбусен транспорт“

  11 Октомври, 19:33     0  

Отказ на Агенцията по вписванията от 6. октомври да впише временно изпълняващия длъжността Управител на „Тролейбусен транспорт“ Виктория Христова-Начева беше повод за свикване на извънредно заседание на Общински съвет – Враца. Още с откриването на сесията председателят на местния парламент Румен Антов обясни защо тя е по специфична. Виктория Христова – Начева беше избрана да заема временно ръководната длъжност в края насептември. Тя обаче не може да бъде вписана съгласно разпоредбите на Търговския закон, тъй като в съществуващия към настоящия момент учредителен документ на дружеството, а именно учредителен договор от 2007 г., като управител продължава да се сочи Чавдар Константинов Николов. В същото време, обаче той е освободен като такъв. За да бъдат изпълнени изискванията на Търговския закон е необходимо да се извърши промяна в учредителния акт на дружеството. В тази връзка на Общинския съвет бе предложено да вземе решение в три пункта: Без дебати по предложената докладна местните съветници приеха без възражения докладната записка. Взетото извънредно решение ще даде възможност новоизбрания временен управител на „Тролейбусен транспорт“ да бъде вписан по надлежния ред и да изпълнява безпроблемно ръководните си функции.

  Вижте видеото

Източник: tv.rimex-ltd.com

Враца  
от седмицата

видео

Робот говори за изкуствения интелект пред парламентарна комисия


последни

вицове

Краят на работния ден в голяма търговска банка. Чистачката плахо чука на вратата на директора:

- Г-н директор, искам да ви помоля, ако е възможно, да ми оставите ключа от трезора.

- Лельо Пенке, ти нещо не си добре! Как така ще ти оставя ключа от трезора?!

- Ами добре. Щом не може – не може. Обаче да знаете, че вече ми писна да отключвам с кламер, за да измия пода вътре.

още вицове

©2015-2018 Vratsa Guide.