Стартира нова процедура за саниране в Хасково

  21 Юни, 12:42     0  

 

Стартира нова процедура за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във въглищни региони. Тя обхваща регионите на Хасково, Перник, Кюстендил и Стара Загора. По нея могат да се финансират проекти и в общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Елхово, Сливен и Тунджа.

Краен срок за подаване на заявления от страна на Сдруженията на собствениците пред Община Хасково - 19.08.2024 г.

I.         Кой може да кандидатства?

Сдружения на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост. Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация. Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление.

II.        За кои сгради?

Многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна, да е предназначена за постоянно обитаване и най-малко 60 на сто от разгъната застроена площ се заема от жилища.

Сгради, за които е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и са получили положителна оценка     за сеизмична осигуреност.

III.      Какъв е бюджетът?

Общият размер на средствата по тази процедура е 129 186 003,18  лева за Област Стара Загора и 10-те общини, свързани с Маришкия басейн - общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Минималният размер на заявените безвъзмездни средства за проектно предложение, включващо една сграда/ блок-секция е 50 000 лева, а максималният размер на заявените безвъзмездни средства за проектно предложение, включващо една сграда/ блок-секция е 9 500 000 лева.  

Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездната финансова помощ.

Сдружения на собственици, които имат подадени заявления за финансова помощ в Община Хасково по други програми и процедури, е необходимо да подадат ново Заявление за участие, с което да бъде удостоверено (чрез приложен протокол, решение или др.), че от страна на собствениците има желание и готовност за включване в проектно предложение по настоящата процедура.

Не пропускайте възможността да обновите своето жилище, да пестите от сметките си за енергия и да допринесете за устойчивото развитие на Хасково.

Подробна информация - ТУК.

Процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ е по Приоритет 4 „Справедлив преход“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и се финансира по Фонда за справедлив преход на ЕК.

 

Краен срок за подаване на заявления от страна на Сдруженията на собствениците в Община Хасково - до 17:00 ч. на 19.08.2024 г. /включително/ с пълен комплект от изискуеми документи внесени в Деловодството на Община Хасково. Община Хасково си запазва правото след преглед на внесените документи да изисква допълнителни или корекция на вече подадени документи в определен от Общината срок, с цел покриване на изискванията по Процедурата.

Насоки за кандидатстване може да намерите - ТУК

За допълнителна информация и въпроси във връзка с попълване на заявленията за участие по процедурата: Община Хасково,  пл. Общински №1, стая 404

телефон за връзка 038/603 393, ел. поща: [email protected]

Областен информационен център – Хасково, бул. "България" 140, ет.1, (Малък бизнес център II)  Тел.: 038 62 22 63, ел. поща: [email protected] .

 

 

Източник: marica.bg

Свят  


от седмицата

видео

Гласуване в Швейцария с ДА за Закона за климата


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

Не хода по чуждо. Не се събирам в гардероба.

още вицове

©2015-2024 Vratsa Guide.