Учредиха Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород

АТППГВ   23 Февруари, 18:25     0  

Днес, 23 февруари 2021 г., се проведе учредително събрание на Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород (АТППГВ).
Учредителите на Асоциацията са представителите на 5 компании в областта на търговия и производството на природен газ и водород – „ТИБИЕЛ“ ЕООД, „МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“, „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД, „КС ГАЗ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД и „ЕНЕРГИКО“ ЕООД. По време на заседанието бе приет Устава на сдружението и бяха избрани органите на управление.
За председател на Управителния съвет на новоучредената браншова организация бе избран Веселин Тодоров - „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД, а Управителният съвет ще се състои от двама заместник-председатели, в лицето на компаниите „МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ и „ЕНЕРГИКО“ ЕООД.
 

АТППГВ
АТППГВ

Асоциацията се създава с цел обединяване и израз на общите интереси на своите членове. Основна мисия ще бъде пълната либерализация на газовия сектор, прекратяване на монопола в България и диверсификация на доставките на природен газ. От новосъздадената асоциация виждат голям потенциал в развитието на пазара за водород и смятат, че трябва да бъде развита добра законова, регулаторна и пазарна рамка, с която да може да се поощрява както производството, разпространението и търговските принципи свързани с този вид гориво. АТППГВ ще осъществява поставените си цели посредством диалог както с институции и организации на територията на Р България, така и наднационалните на територията на Европейската Общност.
Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород ще държи да се прилагат европейските, социални и икономически стандарти и добри практики в сектор природен газ и отрасъл енергетика, съобразени и приложими по силата на националното законодателството. АТППГВ ще спомага и за обмяната на информация, допринасяща за екологичното, финансовото и социалното и устойчиво развитие на енергетиката в страната.
За постигане на целите си Асоциацията ще разработва и внася предложения, становища, експертизи пред държавите и наднационалните органи по нормативни и проектонормативни актове. АТППГВ ще изготвя предложения за приемане на нови и/или изменения на съществуващи нормативни актове. Членовете на Асоциацията ще изготвят и представят задълбочени анализи и разработки с акцент по актуални теми в сектора. Те ще организират и ще взимат активно участие в срещи, семинари и конференции по дискусии в сферата на търговията с природен газ и водород.
Асоциацията е отворена за прием на нови членове, които отговарят на изискванията за членство, приети в устава й.
Източник:
Източник: dariknews.bg

България  
подобни  


от седмицата

видео

Така храната няма да залепва за тигана


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

Шеф към подчинен, който видимо е махмурлия: - Пак ли си пил през почивните дни? - Пил съм, но ако плащахте по-добре, щях и да мезя.

още вицове

©2015-2021 Vratsa Guide.