Въвеждат предучилищно образование за 4 годишните деца в община Враца от 01.01.2022 г.

  17 Октомври, 10:17     0  

 На предстоящата сесия на общинските съветници, ще бъде гласуван проект за решение за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4 годишните деца в община Враца от 1 януари 2022г. 

В публикувания в Държавен вестник (бр.82 от 18.09.2020 г. ) ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование се предвижда въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4 – годишните деца от учебната 2023/2024 г. (чл.8, ал.1 от ЗПУО ). Съгласно §16, в този срок общините следва да създадат необходимите условия за обучението им в съответствие с изискванията на ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му.

По решение на общините задължителното предучилищно образование на 4 годишните деца може да се въведе на тяхна територия и преди този срок, ако са осигурили условията за осъществяване на задължителното предучилищно образование в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, след решение на съответния общински съвет, при съгласуване с мнението на родителите или настойниците им и с възможност за максимално включване в задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст.

В детски градини в община Враца за учебната 2021/2022 година се обучават и възпитават 479 деца на 4 – годишна възраст. Обхватът на децата за тази възраст е 89%, при обхват за 5 и 6 – годишните около 93%.  Във всички детски градини на територията на община Враца има осигурени условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване.

В периода 15.09.2021 г. – 26.09.2021 г. от директорите на детските градини беше проведено допитване до родителите на 4- годишните деца, което допитване установи, че повече от 70% от родителите декларират съгласието си за въвеждане от 2022 г. на задължителна предучилищна подготовка на 4 – годишните деца.

Децата, за които ще бъде въведена задължителна предучилищна подготовка на 4 години ще бъдат финансирани по стандарт за дете в подготвителна група, който включва и издръжката на децата. Тези деца ще могат да се възползват от разпоредбите на чл.283, ал.9-11 от ЗПУО за подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование, извън финансирането от държавата, както и на безплатни познавателни книжки.

Снимката е илюстративна.

Източник: zovnews.com

Враца  
Враца  

Катастрофи с жертви

Образуваното досъдебно производство след катастрофата в село Алтимир,


  29 Ноември 2021 г.      0  

ПТП заради неспиране на знак "Стоп"

Неспиране на знака „Стоп“ и отнемане на предимство са прич

30 г. ТПП - Враца

Търговско-промишлената палата във Враца отбелязва 30 години от своето

Безработицата през октомври

Най-голям брой сред регистрираните безработни лица в Бюрото по труда в



от седмицата

видео

Кой Android смартфон се зарежда най-бързо


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

Адвокат казва на клиента си, обвинен в убийство: - Имам за теб две новини – добра и лоша. - Давай лошата най-напред. - Кръвната ти проба е излязла, съвпада с тази от кръвта на мястото на убийството. - А добрата? - Нямаш проблеми с кръвната захар.

още вицове

©2015-2021 Vratsa Guide.