Депутатите приеха промени относно брачни въпроси и спорове за родителската отговорност

  24 Април, 12:23     0  

Парламентът прие на второ четене изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК).
► Промените осигуряват условия за прилагане на разпоредбите на европейски регламенти, сред които на Регламент (ЕС) 2019/1111 относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца.
С промените, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1111, се установяват единни правила за компетентност при развод, законна раздяла, обявяване на брака за недействителен, както и при спорове относно родителската отговорност с международен елемент. В допълнение на правилата, уредени с Хагската конвенция, се въвеждат нови процедури при връщане на дете при международно отвличане.

Регламентират се процедури за издаването, поправянето и отменянето на документи, удостоверяващи решения по брачни въпроси, по въпроси за родителска отговорност, за връщане на дете и за допускане на временни и охранителни мерки, като се предвижда регистрите за гражданското състояние да се актуализират въз основа на влязло в сила решение, автентичен акт или споразумение от друга държава - членка на Европейския съюз. С промените се въвеждат правила за пряко изпълнение в България на съдебни решения, автентичен акт или споразумение от друга държава - членка на ЕС, без да е необходимо издаване на изпълнителен лист, като се уреждат процедури за спиране и отказ за изпълнение, когато е налице сериозен риск с дълготраен характер за детето.
Правят се и изменения в Закона за закрила на детето, с които се прецизират разпоредбите относно вземането на временни мерки по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца, урежда се процедурата за настаняване на дете в Република България по искане от съд или компетентен орган на друга държава членка, както и настаняване на дете в друга държава членка. Предвижда се съдът да изслушва детето и да отдава дължимото значение на изразеното мнение на детето съобразно неговата възраст и степен на зрялост.
С промените в ГПК се оптимизират процедурите по събирането на доказателства при трансгранични производства. Предвижда се участието на представител на българския съд, на страните, техните представители, и на вещи лица при събирането на доказателствата от съда на другата държава, както и се създава правна възможност за директно събиране на доказателства в друга държава членка.
Предвидени са разпоредби, които да ускорят предаването и връчването на съдебни и извънсъдебни документи между държавите членки по граждански и търговски дела.
Отхвърлени бяха предложенията на „Възраждане“ да останат разпоредбите за придружаване на документите със задължителен превод на български език. 
Всеки момент е важен! Последвайте ни в  и , за да сте в крак с темите на деня
Източник: dariknews.bg

България  
подобни  

Ново начало: Признаци, че трябва да направите промяна в живота си

Чувствате ли се затънали в коловоз? Откривате ли, че копнеете за нещо


  23 Май, 02:16      0  

Промени в издаването на лични документи

Документът е изготвен във връзка с необходимостта от синхронизация със

22 май: Грандиозни положителни промени чукат на вратата на тези 5 зодии...

Нека се съсредоточим върху петте зодиакални знака с най-хубавите хорос

Връхлитат ги големи промени! Тези 3 зодии да внимават много на 15 май

От съществено значение е да държите двата си крака здраво стъпили на зот седмицата

видео

Гласуване в Швейцария с ДА за Закона за климата


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

- Сине, защо каза на полицията, че баща ти вари незаконно ракия?  - Мамо, то ми омръзна да пия чай без захар!  

още вицове

©2015-2024 Vratsa Guide.