Домакинските бюджети - НСИ започва проучване

  03 Април, 18:59     0  

НСИ започва проучване на домакинските бюджети в страната. Изследването се извършва всяка година от служители на Териториалните статистически бюра и отделите по областните градове. За врачанска област ще бъдат проучени бюджетите на 90 семейства от градовете Враца, Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра и Оряхово, както и в селата Згориград, Костелево, Мраморен, Гложене, Крета и Манастирище. Всички домакинства са избрани на случаен принцип и участват в анкетирането четири пъти в годината. 

Всяка година от началото на април НСИ започва проучване на семейните бюджети. Тази година за област Враца ще бъдат анкетирани 90 домакинства.

Ралица Спасова - гл. експерт в ТСБ - Северозапад, отдел Враца: За тримесечието са разделени 30 за всеки месец и са на ротационен принцип, т.е. от април до юни колегите-анкетьори ще посетят всеки месец по 30 домакинства.

През месец април всяко семейство, което участва в проучването ще попълни дневник за приходите и разходите за изминалите два месеца. 

Ралица Спасова - гл. експерт в ТСБ - Северозапад, отдел Враца: Приходите, т.е. възнагражденията от работна заплата или обезщетение от безработица или друго социално обезщетение го попълват един път в месеца, както и разходите за битовите нужди, т.е. ток, вода, парно, газ. А разходите се попълват всеки ден. Всеки ден човекът е отишъл и си е купил хляб, сирене, мляко, салам и др. се записват  на този ден колко пари е похарчил и какво е купил.

В наблюдението влизат всякакви разходи, за дрехи, обувки, автомобил, ремонт на помещение и други.

Ралица Спасова - гл. експерт в ТСБ - Северозапад, отдел Враца: И вече се прави съпоставка дали приходът, който е получил домакинството се равнява и на разхода. Дали това домакинството може да си покрие всички разходи с тези приходи които има или тегли кредит или взима от близки, познати и роднини за да може да върже двата края.

Домакинствата участващи в проучването ще бъдат посетени лично на място от анкетьорите, а не по телефон.

Ралица Спасова - гл. експерт в ТСБ - Северозапад, отдел Враца: Които ще се легитимират със служебна карта, ще представят писмо от нашия председател до всяко домакинство. Всяко домакинство което има притеснения затова дали наистина е попаднало в изследването, дали анкетьорът е наш служител, на писмото на което анкетьорът ще му даде отдолу има телефони на нашия кол център в София на който може да се обади да провери. Данните които ще се събират само за статистически цели. Да има лични данни, но нашите статистици - анкетьори са подписали декларация за опазване на тази тайна. Не трябва да се притесняват семействата, че може да изтече някаква лична информация.

Домакинствата в изследването са различни от едночленни до три и повече. Семействата които ще попаднат в извадката тази година са 90 и ще бъдат градовете Враца, Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра и Оряхово, както и от селата Згориград, Костелево, Мраморен, Гложене, Крета и Манастирище.  

Ралица Спасова - гл. експерт в ТСБ - Северозапад, отдел Враца: Противно на мнението, че Северозападът е най-бедният и почти на опашката, ми не. Не сме там, нито по разходи, нито по доходи.

Изследването е полезно в разработването на политики на държавата в области, като пенсионното осигуряване и социалното подпомагане, както и за предприемане на мерки за подобряване на жизнения стандарт на населението. 

  Вижте видеото

Източник: rmtv.bg

Враца  
Враца  


от седмицата

видео

Гласуване в Швейцария с ДА за Закона за климата


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

- Като се пия много ракия и не ме е страх от никого! - Даже и от жена ти? - Е, толкова още не съм се напивал!

още вицове

©2015-2024 Vratsa Guide.