Краеведското дружество в Мездра стана на 35 години

  16 Март, 06:46     0  

Краеведското дружество в гр. Мездра е създадено на 15 март 1988 г. Негови основатели са 13 местни краеведи, учители и общественици. Учредителното събрание се провежда в Клуба на орденоносците към Профсъюзния дом на културата на транспортните работници (дн. Дом на железничаря). Присъстват Димитър Воденичаров – заместник-председател на Общинския народен съвет и председател на Общинския съвет за духовно развитие и Киро Киров – дългогодишен председател на Читалищното настоятелство. 

За председател на дружеството е избран Христо Гълъбов, учител по история и директор на гимназията в с. Зверино, за секретар – Николай Санков, завеждащ „Художествена самодейност“ към Профсъюзния дом на културата на транспортните работници, а за член на ръководството – Ваньо Ивановски, директор на основното училище в с. Царевец. Останалите учредители са Димитър Воденичаров, Димитър Ангелов, Валентин Вълчев, Владимир Джаферски, Никола Велчев, Николай Мишонов, Ани Нейкова, Найден Тошев, Кръстю Сергеев и Никола Григоров. 

Впоследствие в Краеведското дружество са привлечени и други изследователи на родния край, сред които Георги (Гото) Тодоров, проф. Михаил Мичев, Радко Дамянов, Иван Минев, Анчо Анчев, Слави Русев, Василка Кочева, Пламен Иванов, Вера Михайлова, Цеца Павлова, Златка Вълчева, , Йордан Иванов, Христо Машев и др. Дейността на дружеството се подпомага активно от ст. н. с. Иван Райкински – директор на Регионален исторически музей – Враца (1989-2009 г.). 

Първоначално Краеведско дружество – Мездра членува в Българско историческо дружество – клон Враца. Първата негова публична проява е честването на 200-годишнината на Минковския род, което се провежда на 28 май 1988 г. в с. Долна Кремена. На 15 ноември 1989 г. е взето решение Българско историческо дружество – Мездра да премине организационно към ОНЧ „Васил Коларов” (дн. НЧ „Просвета 1925”). 

Сред по-значимите прояви в историята на Краеведското дружество са Научните сесии „100 години Община Мездра” (1998 г.) и „100 години образование в гр. Мездра” (2001 г.), докладите от които са публикувани в самостоятелни сборници. 

През последните три десетилетия и половина бяха издадени поселищни истории на повечето от 27-те села в община Мездра – Боденец, Брусен, Върбешница, Горна Бешовица, Дърманци, Елисейна, Зверино, Игнатица, Крапец, Лютиброд, Лютидол, Моравица, Оселна, Очиндол, Ребърково, Царевец и др. В подготовка за печат е „История на с. Типченица”. 

Сред останалите печатни издания с краеведска тематика са сборникът „Строителите на Мездра разказват” (2005 г.), книгата „Мездра – кратък исторически очерк” (2009 г.) и илюстрованите диплянки „Община Мездра – наш дом, наше бъдеще“ (2013 г.) и „90 години НЧ „Просвета-1925“ – Мездра” (2015 г.). 

От 2011 г. насам, с изключение на 2020 г. поради пандемията от Covid-19, в гр. Мездра ежегодно се провеждат Майски краеведски четения. Те се организират от Краеведското дружество при НЧ „Просвета 1925“, с подкрепата на Община Мездра, в рамките на традиционните Празници на културата „Мездра-май”. В досегашните единайсет издания на краеведските четения са представени общо 158 проучвания за миналото на родния край от древността до наши дни. Със свои разработки в четенията са взели участие общо 44 краеведи от Мездра, Враца, София, Правец и съставните села на общината. 

Активно участие в краеведските четения през години вземат СИП „Приятели на историята” с ръководител Светла Кръстева и СИП „Краезнание” с ръководител Марияна Йорданова при ОУ „Христо Ботев“, ученици от същото училище с класен ръководител Лилия Христова, Клуб „Млад краевед” при СУ „Иван Вазов” с ръководител Данаил Димитров, Вокална група „Детски свят” при Център за подкрепа за личностно развитие с ръководител Анета Петкова, Група за автентичен фолклор при НЧ „Наука-1919” – с. Лик с ръководител Мариана Димитрова, Клуб „Българска национална кухня” при ПГ „Алеко Константинов” с ръководители инж. Христинка Минова и инж. Десислава Петкова. 

По инициатива на Милка Пухалска и на Валентина Цекова през последните години Краеведското дружество организира поредица от етнографски изложби: „Кърпата в бита на българина” (2014 г.), „Български шевици” и „От раклата на баба” (2015 г.), „Ризата – ежедневие, празник, ритуал” (2016 г.), „Българската шевица” и „Тъканите и постелките в българския дом” (2017 г.), „От златните ръце на мездренчанката” и „Подредбата на старата българска къща” (2018 г.), „За празника с любов” (2019 г.), „Дар от сърце“ (2020 г.), „Семейният уют на коледните празници“ (2021 г.), „Жената – красива през всички времена“ и „Миналото разказва“ (2022 г.). 

По инициатива на Краеведското дружестов от 2016 г. насам НЧ „Просвета 1925“ организира ежегодно Читалищен конкурс в памет на Георги Тодоров (1928-2001 г.) – дългогодишен учител по български език и литература, училищен инспектор, журналист, писател и краевед, оставил трайни следи в просветния и в културния живот на община Мездра през втората половина на XX век. 

Мездренските краеведи са редовни участници в Регионалната краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”, която се организира ежегодно от Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца и от Регионално управление на образованието – Враца, както и в Самостоятелните краеведски четения на Регионално краеведско дружество – Враца. 

От създаването на Краеведското дружество досега негови председатели са били Христо Гълъбов (1988-1995 г.), Георги Тодоров (1995-2001 г.), Иван Минев (2001-2010 г.) и Мирослав Гетов (от 2010 г. насам). 

Краеведско дружество – Мездра е едно от трите действащи в момента във Врачанска област, наред с тези във Враца и в Бяла Слатина. 

Мирослав Гетов, 

председател на Краеведско дружество – Мездра

 

Източник: zovnews.com

Враца  


от седмицата

видео

Гласуване в Швейцария с ДА за Закона за климата


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

Две блондинки си говорят:  - Ах! Аз толкова обичам природата!  - Дори и след това, което е направила с тебе?  

още вицове

©2015-2024 Vratsa Guide.