Лицата, които се преосвидетелстват трябва да подадат документи за ТЕЛК 3 месеца преди изтичане на експертното решението

  01 Април, 07:52     0  

Лицата подлежащи на редовно преосвидетелстване по повод на получаване на пенсия, във връзка с експертно решение на ТЕЛК, е необходимо да подготвят и подадат документите си за предстоящо преосвидетелстване, най-малко 3 месеца преди изтичане срока на последното експертно решение, уведомява РЗИ-Враца.

Необходими документи:

Направление за ТЕЛК въведено в Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ от личния/лекуващия лекар (най-малко три месеца преди изтичане срока на експертното решение);

Заявление – декларация – попълва се от служител в Регионална картотека на медицинските експертизи /РКМЕ/, или се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор или с КЕП/квалифициран електронен подпис/;

Kопия на актуална медицинска документация, издадена след датата на последното експертно решение. Подадени лично, чрез законен/упълномощен представител или чрез лицензиран пощенски оператор (не по-късно от три месеца преди изтичане срока на експертното решение).

Документите за ТЕЛК се подават в РКМЕ лично от лицето или от упълномощен от него представител и представяне на документ за самоличност – лична карта.

Източник: zovnews.com

Враца  
Враца  

Глоби за 32 000 лева - инспекцията по труда провери 126 фирми през месец май

Актове за 32 000 лв. съставиха инспекторите от врачанската Трудова дир


  06 Юни 2023 г.      0  

Ще остане ли политическата криза в историята на България?

Въпреки политическите сътресения, искания на оставки, имунитети и по

На 10 юни затварят пътя между Мездра и Лютидол

От събота 10 юни се спира изцяло движението по Е79 между Мездра и Люти

Успешен проект за библиотеките във Видин и Враца

Успешно завърши съвместния проект на регионалните библиотеки във Врацаот седмицата

видео

Данъчни облекчения за деца ще може да се ползват всеки месец


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

Катаджия спира шофьор: - Господине, превишихте скоростта със 100 лв., моля да влезете веднага в нормата!

още вицове

©2015-2023 Vratsa Guide.