Община Пазарджик грейва в синьо в 20:00 часа

  02 Април, 20:16     0  

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пазарджик съвместно с Община Пазарджик реализира специална кампания за повишаване на информираността по проблемите на аутизма. РЦПППО – Пазарджик организира множество събития, целящи повишаване на разбирането за предизвикателствата и нуждите на хората с аутизъм от 26.03 насам. Кулминацията ще бъде тази вечер, от 20:00, на Световния ден за информираност за аутизма, когато сградата на Община Пазарджик ще бъде осветена в синя светлина за първи път, за да почете деня, хората с аутизъм и медицинските работници, които се грижат за тях.

„Този ден има ролята да подчертае способностите на хората с аутизъм, да провокира толерантност и съпричастност и да улесни приобщаването им в училище и обществото. Голям процент от децата със СОП в област Пазарджик са с аутизъм. Те се обучават в училища и детски градини заедно със своите връстници, но работата с тях е продължителен процес, изпълнен с предизвикателства. Тя изисква много знания, компетентности, любов, разбиране и приемане от обществото, в което живеем.“, споделя Гергана Колчакова – директор на РЦПППО – Пазарджик.

 РЦПППО – Пазарджик и Община Пазарджик вече предприемат конкретни стъпки с цел приобщаването и подобряването на образователната среда за децата с аутизъм.

В училищата и детските градини са формирани екипи за подкрепа за личностно развитие, които да отделят нужното внимание на всяко нуждаещо се дете. Те са съставени от ресурсни учители, психолози и логопеди. Учителите пък разработват индивидуални учебни програми, съобразени с уникалните потребности и възможности на всеки ученик с аутизъм. Съставляването на индивидуални учебни планове осигурява гъвкавост в обучението. Това позволява на децата с аутизъм да комбинират престоя в учебните заведения с посещения на дневни центрове и други услуги. Така могат да съчетават образованието си с посещаването на алтернативни терапевтични дейности.

РЦПППО играе ключова роля в предоставянето на специализирана подкрепа в работата с деца с аутизъм. Освен това организира и допълнителни обучения и методическа подкрепа за общообразователните учители, в чиито класове се обучават деца от спектъра. За децата, центърът предлага допълващи терапии - сензорна терапия и ерготерапия, които не се намират другаде в областта. Също закупува помощно- технически средства, които подкрепят обучението на децата, които да се прилагат в ежедневието. Работата на РЦПППО включва и реализирането на редица инициативи, които да подобряват информираността за успехите и предизвикателствата на приобщаващото образование за децата с аутизъм и т.н.

Въпреки предприетите положителни стъпки, все още съществуват предизвикателства, които имат нужда от репения.

Такова предизвикателство е липсата на компетентни в работата с деца със СОП помощници на учителите в училищата и детските градини. Тази липса затруднява ежедневната работа с деца с аутизъм, хиперактивност и поведенчески проблеми. Причината за този проблем е в липсата на финансиране, а решението може да се намери чрез активна работа по национални програми за допълнително такова.

Въпреки активната работа на РЦПППО, Общината и много учители, много класове все още не разполагат със „структурирана среда“, необходима за ефективното обучение на децата с аутизъм. Основният проблем в този случай е нежеланието на някои учители да променят традиционните си методи на преподаване. Обученията и методическата подкрепа играят ключова роля в промяната на тази тенденция.

Друг важен аспект е включването на родителите като активни партньори в образователния процес. Семинари и обучения, могат да бъдат организирани , за да стимулират родителското участие и да подобрят комуникацията между училищата, детските градини и семействата.

Световния ден за информираност за аутизма е напомняне за нуждата от солидарност, информираност и подкрепа за хората с аутизъм и техните семейства. Кампанията на Община Пазарджик и РЦПППО – Пазарджик е акт на публично признание и подчертава ангажираността на общината и регионалния център към подобряването на условията и образователната среда за децата с аутизъм. Въпреки постигнатите успехи и положените усилия, очертаните предизвикателства подсказват, че пътят към пълноценното приобщаване и разбиране остава дълъг. Той изисква съвместната работа на всички участници в образователния процес, както и адекватно финансиране и обновяване на образователните методи.

Източник: marica.bg

Лайфстайл  
подобни  

Костадин Димитров: От НИНКН ясно да кажат за оградата на Небет тепе

Кметът Костадин Димитров чака  НИНКН  да изпрати до Община П


  17 Април, 17:21      0  

Акция срещу неправилното паркиране тръгва в Пазарджик

Акция срещу неправилното паркиране ще се проведе днес на територията н

Европейски проект ще бори домашното насилие

Работна среща за предотвратяването на насилието срещу жени се проведе

Панагюрище подготвя тържествено честване за 148 години от Априлското въстание

Панагюрище се подготвя да отбележи подобаващо годишнината от Априлскотот седмицата

видео

Гласуване в Швейцария с ДА за Закона за климата


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

- Като се пия много ракия и не ме е страх от никого! - Даже и от жена ти? - Е, толкова още не съм се напивал!

още вицове

©2015-2024 Vratsa Guide.