Ремонт скара собственици на архитектурна перла

  03 Април, 14:09     0  

Една от архитектурните перли на емблематичната пловдивска улица „Иван Вазов“ скара съсобствениците ѝ и стана арена на лют спор между тях. Става въпрос за жилищна сграда, разположена на номер 12, известна и като Италианския лицей. Тя е със статут на единичен паметник на културата. Била е собственост на еврейската фамилия Коен, чиято наследница - Елиза Коен, след реституцията си е върнала 40% от сградата. Нейни съсобственици сега са семействата на Снежана Арабаджиева, Мартин Караджов и Даниел Димитров. Именно те твърдят, че чрез своя пълномощник Донка Фурнаджиева Коен извършва напълно незаконно надстрояване, което драстично изменя паметника на културата.

„Това е непозволена строителна дейност по къщата - без одобрен проект, без съгласието на съсобствениците и без знанието на властите. Един от съсобствениците прави изменения по фасадата, заграбва общи идеални части и надстроява нов жилищен етаж“, твърди съсобственикът Лъчезар Арабаджиев, който работи в Лондон в сферата на финансите. Според него става въпрос за „скандал, явна нередност и най-вече неспазване на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и специфичните правила и норми при ремонт, реконструкция и запазване в автентичен вид на сгради, които са паметници на архитектурата, особено в град като Пловдив и най-емблематичната му улица".

Бившата улица "Станционна" наистина е знакова за Пловдив, защото свързва центъра с Гарата. На „Иван Вазов“ са се намирали множество консулства. Старите пловдивчани я помнят и като „квартала на чуждестранните училища“. Днес обаче по дължината <210> се виждат много изоставени и тотално занемарени перли от миналото.

От 20 години сградата на №12 също стои празна и се руши. 

„Елиза Коен е родена в нея, къщата е построена между 1912-1916 г. от нейния дядо - бившия собственик на Стъкларския завод в Пловдив“, разказа пред „Марица“ Донка Фурнаджиева, пълномощник на собственичката Елиза Коен.В годините на социализма сградата преминава в активите на „Жилфонд“ и трите семейства Арабаджиеви, Караджови и Димитрови са сред настанените в имота. След демократичните промени те се възползват от правото си като наематели да закупят срещу заплащане жилищата, които обитават и до момента.

 „Живеем тук от 50 години“, твърдят Снежана Арабаджиева, Мартин Караджов и Даниел Димитров. Те са категорични, че Елиза Коен, която е гражданка на Израел, от години не участва в никаква поддръжка, а и отдавна живее зад граница.

Откъде идват притесненията на обитателите

Покривът на югозападната половина на сградата е поддържан през годините от останалите съсобственици, според тях - „без никакъв принос на Елиза Коен“. Живеещите тук обясняват, че в края на миналата година се наложил спешен ремонт на покрива на другата половина на сградата. Те събират средства за спешния ремонт и го започват. Донка Фурнаджиева обаче не приема работниците, наети от другите съсобственици да закърпят северозападната част от покрива, и заявява, че не иска да се прави минимален спешен ремонт. 

Като причина посочва, че Елиза Коен възнамерява да направи цялостен ремонт на покрива. Останалите съсобственици дават позволение да се извърши реконструкция на тази северозападна секция, но с условие - това да стане без промени в покривните линии и без надстрояване на подпокривното пространство. После те се разписват и това се вижда в протокол за решение на етажната собственост от 27 ноември 2023 г.

В момента - без одобрен проект, без съгласието на съсобствениците, но под инструкциите на пълномощника Донка Фурнаджиева, наета от нея фирма започва работа по ремонта, твърди Арабаджиев. 

Той изтъква поне четири драстични нарушения при тази дейност:

- Надгражда се подпокривното пространство, за да се създаде нов етаж в северозападната секция.

- Изцяло се изменя формата на покрива. Използва се поцинкована ламарина за покривно покритие, което не съответства на другата част от покрива и историческия вид на цялата сграда.

- Налива се нова колона пред фасадата на сградата на север, която да поддържа надграждането.

- Изкопават се английски дворове пред прозорците на избения етаж в двора на сградата, който е поделен между съсобствениците като идеални части, с идеята празните изби под северозападната част да бъдат превърнати в жилищен етаж. Самите изби не са собственост на Елиза Коен (не са цитирани в нотариалния акт като такива) - те също са идеални части, поделени между съсобствениците.

На 11 март 2024 г. трите семейства пускат жалба в кметството на район „Централен“ за незаконно строителство. Комисия пристига и разглежда сградата 3 дни по-късно. При проверката се констатира, че „е налице основание за спиране на строителството съгласно чл. 224, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията предвид извършения строеж без налични инвестиционни проекти и разрешение за строеж“. Така строителните работи по къщата са спрени, но съдбата на сградата остава неясна. 

Арх. Петко Костадинов: Няма проект за покрива, изграденото е своеволие на строителя

"Технически проект за реконструкция на северозападното крило на сградата няма. Така че ние, проектантите от „Арко студио“, не носим отговорност за вида на покрива и как е надстроен от строителя, който явно си е позволил своеволия“, коментира арх. Петко Костадинов пред „Марица“. Бюрото му се цитира от жалващите се по казуса със спорния ремонт на сградата на ул. "Иван Вазов" 12, като автор на „хвърчащи листове, съдържащи идейни проектчета за реконструкция на северозападното крило на сградата".

„През август 2023 г. собственичката на северозападната част на сградата - г-жа Елиза Коен, чрез пълномощника си г-жа Донка Фурнаджиева ни възложи да направим заснемане на тяхната част от имота", уточни арх. Костадинов. От разказа му става ясно, че въпросното заснемане било необходимо на Коен, за да уточнят реалната квадратура на собствеността <210>.

„В началото на 2024 г. ни бе поръчан идеен проект за вътрешно преустройство - за етажите, които притежават. Това е ескизен проект, който е адаптиран към заснемането, което направихме преди това. С него не се налагат кардинални промени в конструкцията на сградата, като се запазват съществуващите вътрешни стени.  Искам да подчертая, че от фамилията на Коен не са искали от нас промяна в предназначението на изба в пространство за живеене, което е технически невъзможно. Новото са вече изпълнените английски дворове, отводнени със сифони, които отвеждат в канализацията. Не виждам с какво те пречат на живеещите там? Даваме им насоки и за едно ново стълбище, което минава през два от етажите и е за сметка на дневната на семейство Коен - то е, за да улесни достъпът до дома на третия етаж, обитаван от една от фамилиите“, уточни архитектът.

Той разказа, че съгласно споразумение с останалите съсобственици, отразено в протокол, е трябвало да се извърши неотложен ремонт на покрива над собствеността на г-жа Коен поради критичното му състояние. Строителят, нает от г-жа Фурнаджиева, е преценил, че носещите елементи на покрива са силно компрометирани, и е демонтирал цялата конструкция. За съжаление, това, което е изградил, не отговаря на оригинала на сградата и трябва да се приеме като временен авариен покрив, който трябва да се коригира. „Технически проект за реконструкция на северозападното крило на сградата все още няма. На собствениците и техния пълномощник са ясни процедурите по възлагане и работа по проект - паметник на недвижимото културно наследство",  коментира още  арх. Петко Костадинов.

Донка Фурнаджиева: Вината е на държавата, която превръща еднофамилна къща в кооперация

„Къщата на улица "Иван Вазов" №12 е проектирана и построена като еднофамилна на семейството на Моис Бехмоарас през 1916 г. След реституция фамилията възстановява 46% от терена и сградата. Основният проблем, който се създаде, е, че от еднофамилна къща държавата направи жилищна кооперация. Така че днес обитателите ѝ са в режим на етажна собственост, което чисто архитектурно и технически не може да се обслужва. И създава напрежение между съсобствениците.“ 

Това обясни пред „Марица“ Донка Фурнаджиева, пълномощник на собственичката Елиза Коен. По думите ѝ, трите семейства съсобственици се обърнали към нея през есента на 2023 г. "Помолиха по спешност да се извърши ремонт на покрива, защото той буквално течеше. Тогава проведохме среща със съсобствениците, в присъствието на сина на Елиза Коен - Ноам, който им предложи да финансира ремонта на покрива в неговата част, но включително компрометираните общи части. С условието това да стане по одобрен архитектурен проект и съответното заснемане", разказа Донка Фурнаджиева. 

На проведеното общо събрание е постигнато съгласие да бъдат извършени строително-ремонтни работи на покрива и общите части в западната част, включващи възстановяване на покривната конструкция, стълбищната клетка и сутерена в западната част - в компрометираните участъци.

Затова сега Фурнаджиева е силно изненадана от жалбата, изпратена в район „Централен“, с която тя не е запозната до момента. 

"Квалификацията на строежа ни, която съседите дават като „реконструкция на покрив със задигане на кота стреха и изграждане на пристройка, разположена по северната фасада, обслужваща подпокривното пространство“, изисква те да участват в архитектурното заснемане и проектиране. Този строеж обаче не може да се квалифицира по подобен начин. Той трябва да си остане „ремонтно-възстановителни работи“, настоява Фурнаджиева. 

Предстои ѝ среща с администрацията в район „Централен“, където тя иска да обясни, че на база заснемането на „Арко студио“ това затваряне на покрива е едно временно решение, за да няма повече вътрешни поражения по сградата. 

"Искам да ми се даде възможност и да получа плановете на къщата. В момента сме стартирали проектиране на база архитектурно заснемане. Проблемът е, че нямаме общо съгласие с нашите съсобственици по тази архитектурна концепция за ремонтно-възстановителни работи. Затова проектите трябва да претърпят промени. Понеже сградата е единичен паметник на културата, тук вече са важни и предписанията на НИНКН, а те ще засегнат и фасадата на къщата. Под „идеални части“ освен стълбищни клетки, коридори и покрив се разбира и фасадата, а тя касае всички собственици. Именно по този въпрос не можем да постигнем съгласие с нашите съсобственици. Те не са съгласни да финансират ремонта на фасадите и да си поделим тези разходи според процента собственост“, уточни Фурнаджиева. 

 

Снимки: Наташа Манева

Източник: marica.bg

Свят  
подобни  


от седмицата

видео

Гласуване в Швейцария с ДА за Закона за климата


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

Това, което пиян мъж ти обещае и Златната рибка не може да го изпълни...

още вицове

©2015-2024 Vratsa Guide.