САЩ: Борбата на българското правителство срещу корупцията беше недостатъчна през 2022 г.

  20 Март, 21:46     0  

Държавният департамент на САЩ представи днес годишния си доклад за състоянието на човешките права в света за изминалата 2022 г. Документът може да бъде открит на сайта на Департамента. В  частта за България на публикувания днес доклад  Бюрото за демокрация, права на човека и труд към Държавния департамент на САЩ заключава, че през миналата година българските власти са предприели стъпки за идентифициране, разследване, преследване и наказване на длъжностни лица, извършили нарушения на правата на човека и корупция, но действията на правителството са били недостатъчни и безнаказаността е била проблем.
За значителни проблеми в областта на правата на човека говореха достоверни информации за: жестоко или унизително отношение от страна на властите, включително към задържани лица, мигранти и разселени и настанени в институции деца; произволни арести; сериозни проблеми с независимостта на съдебната система; сериозна корупция в държавната администрация; престъпления, включващи насилие или заплахи за насилие, насочени към членове на ромската общност; и престъпления, включващи насилие или заплахи за насилие, насочени към лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица, се казва в текста.
Според доклада корупцията, неефективността и липсата на отчетност са широко разпространени проблеми, които засягат независимостта и безпристрастността на съдебната власт в България. Общественото доверие в съдебната система остава ниско поради схващането, че магистратите са податливи на политически натиск.
"Въпреки че законът предвижда наказателни санкции за корупция на длъжностни лица, правителството не прилагаше ефективно закона и според сведенията длъжностни лица във всички клонове на властта са участвали безнаказано в корупционни практики. През 2022 г. имаше многобройни съобщения за корупция в правителството", се казва в частта за България на доклада.
"Имаше достоверни сведения за това, че правителствени служители са прилагали насилствено и унизително отношение към задържани под стража лица", пише още в документа. "Условията в някои затвори и центрове за задържане бяха лоши, но неправителствените организации отбелязаха положителни промени в други.  Имаше съобщения за пренаселеност в някои центрове за задържане, твърдения за корупция сред персонала на затворите и неадекватни санитарни, битови и медицински условия", се казва също така в документа. Имаше отделни съобщения, че понякога властите злоупотребяват с правомощията си за арест и задържане.  
Правителството като цяло е зачита свободата на мирно събиране и сдружаване, както и свободата на вътрешно придвижване, пътуване в чужбина, емиграция и репатриране, става ясно от частта за нашата страна на доклада.
Правителството си сътрудничеше със Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците и други хуманитарни организации при предоставянето на закрила и помощ на бежанци, завръщащи се бежанци или хора, търсещи убежище, както и на други сходни категории лица. Различни организации отбелязаха няколко случая, в които властите са отблъсквали бъдещи мигранти и лица, търсещи убежище.
Законът защитава всички граждани от дискриминация, основана на расова основа, етнически произход или националност, но правителството не прилага закона ефективно. "Обществената нетърпимост към малцинствените групи продължава и се изразява в честа дискриминация срещу ромите и етническите турци. Политически и правителствени дейци понякога я одобряваха или подтикваха към нея", се казва в доклада. Антисемитска реторика продължава да се появява редовно в социалните мрежи и като коментари под статии в онлайн медиите, се допълва в документа.
Жените бяха подложени на известна дискриминация по отношение на икономическото участие и политическото овластяване.
Законът в България забранява дискриминацията въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност, но правителството не прилагаше ефективно тази забрана. Никакви закони не защитават от престъпления от омраза, основани на сексуална ориентация или полова идентичност. Обществената нетърпимост към представителите на ЛГБТКИ+ общността продължава да съществува, заключава Бюрото за демокрация, права на човека и труд в частта на доклада, касаеща България.
Правителството не прилага ефективно закона за защита на правата на лицата с физически, умствени, интелектуални и сензорни увреждания и лица с увреждания не са имали достъп до образование, здравни услуги, обществени сгради и транспорт наравно с останалите, се допълва в текста.
"Националната правителствена програма за превенция и контрол на ХИВ и болестите, предавани по полов път, постигна малък напредък в преодоляването на стигмата и дискриминацията, свързани с ХИВ", се казва още в доклада.
"Властите не винаги зачитаха свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне. Синдикатите продължиха да съобщават за случаи на възпрепятстване от страна на работодатели, за тормоз, сплашване и неравностойно третиране на синдикални лидери и членове", се казва в частта на доклада за България.
Източник: dariknews.bg

България  


от седмицата

видео

Гласуване в Швейцария с ДА за Закона за климата


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

Във Враца: - Жена, познай какво имам в джоба. Почва със "з"!? - Заплата? - Не... Зимах половинка рикия!

още вицове

©2015-2024 Vratsa Guide.