Ученици практикуваха в биоферми, клиники и предприятия за производство на органична продукция в Австрия, по Програма на ЕС “Еразъм+” 

  29 Септември, 14:42     0  

Националната гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора има нов повод за гордост. В периода от 18 юни до 17 юли 2022 година 20 ученици от 10 и 11 клас от професии “Ветеринарен техник” и “Техник-технолог по качеството на храни и напитки” практикуваха избраната професия на реални работни места. Образователната мобилност е в изпълнение на дейностите по проект  № 2021-1-BG01-KA122-VET-000016326  със заглавие: „Млади биофермери практикуват в Австрия и валидират своите знания и компетентности – път към успешна професионална реализация“ по Програма на ЕС „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“. Ръководител на проекта е д-р Камен Ябълкаров, директор на НПГВМ „Иван Павлов“. Основните цели на проекта: 1. Осигуряване на адекватна съвременна практическа подготовка на учениците в реална работна среда в биоферми, стопанства и хранителни предприятия в Австрия. 2. Усъвършенстване на работни навици, езикови и комуникационни умения, възможности за вземане на решения при проблемни ситуации и работа в екип. 3. Придобиване на умения и опит в биологичното животновъдство и производство на хранителни продукти.

Пристигайки в гр. Клагенфурт, област Каринтия, Австрия учениците бяха посрещнати от партньорската организация BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH с ръководител г-жа Алдона Биедерман. На срещата младежите се запознаха с представителите на фирмите и работните места, на които ще провеждат практиката си. Учениците бяха настанени в приемни семейства  и участваха активно в работата във ферми за биояйца, пчеларски предприятия, ферми за угояване на говеда, млечни ферми, ветеринарни клиники и семейни хотели предлагащи традиционни  ястия и чиста биохрана. 

Виктор Николов

Виктор Николов, ученик в 11 клас, специалност „Ветеринарен техник” на НПГВМ „Иван Павлов” гр. Стара Загора споделя своите впечатления от практиката: “Нашият партньор  г-жа Алдона Биедерман  ми беше осигурила работно място във фермата Gagl landwirschaft. В семейната ферма в която практикувах отглеждат говеда за угояване. Имах възможност да се грижа ежедневно за телетата, да почиствам оборите, да ги храня, да участвам в приготвянето на хранителните дажби. Заедно с това участвах в коситбата на сеното, балирането и съхраняването на готовите бали. Семейството в което бях настанен ме прие много топло, чувствах се като част от тях. По време на тази практика аз обогатих своите знания и натрупах много нови умения за начина на отглеждане, хранене и профилактика на животните, както и за подготовката на фуражите за тях. Обогатих и познанията си за екологично  природосъобразно отглеждане на животни. Опитът, който натрупах през тези 30 дни ще ми е изключително полезен в професионалното ми развитие занапред.”

Божидар Георгиев, ученик в 10 клас, професия „ветеринарен техник” проведe практиката си  в семейна ферма Himmelberg Ukis Landwirtschaft Ebner. “Занимавах се с говеда с млечно направление. Работата ми се състоеше в храненето и почистването на оборите, както и в ежедневната грижа за животните. Считам, че се справих много добре с работата”.

Иво Еровски от 10 клас, специалност „ветеринарен техник” на НПГВМ „Иван Павлов” работи във фермата на семейство Widof. Семейството отглежда крави, бици и коне. “Полагах грижи за тези животни, заедно с това помагах на моя работодател, който е ветеринарен лекар. Най-приятно ми беше да се грижа за конете в стопанството. Семейството беше много любезно и се чувствах като част от тях. Тази практика ми даде възможност да натрупам опит който ще ми е нужен в професията която изучавам. Щастлив съм, че участвах в този проект в Австрия” казва Иво.

Единадесетокласничката Ивана Димитрова от професия “Ветеринарен техник” проведе практиката си  във ветеринарна клинака Hochsteiner, в град Алтхофен. Ивана изказва своите впечатления от проведената практика: “В клиниката  се запознах с прекрасни хора. През прекарания месец в клиниката научих много неща -  как да работя с животни и да боравя с уреди като ултразвук, рентген и участвах при разообразни хирургически операции. Имах възможността да посетя фермите и да работя с едри животни.  През този месец по програма “Еразъм+” натрупах ценен опит във ветеринарното обслужване на дребни и едри животни, изградих умения за работа с уредите за образна диагностика, научих се да снемам анамнеза и да поставям диагноза. През почивните дни имах възможност да се запозная с интересни исторически обекти в Клагенфурт, където г-жа Алдона Бидерман ни разведе и разказа историята на града. Тази практика ми даде много опит и самочувствие в моята професия.”

Никола Стойнов Николов от 10 клас, професия “Ветеринарен техник” работи с пчели в пчеларска фирма Bienenmann. “Работата не беше лека, но бе разнообразна,  аз  работех в повечето  време непосредствено при кошерите като отнасях извадения магазин в микробуса и после като се напълни с пълни магазини  ги транспортирахме до фирмата,  там ги  оставяхме   и  се връщахме в малките пчелинчета и отново да вадим пълни магазини  и да ги  заменяме с празни магазини.  Другата ми работа беше на мястото на което се вадеше меда. Медът се вадеше от една поточна линия (голяма машина) и аз работех на разпечатващата машина (разпечатващият край на машината ) като наставника носеше едно пале с 36 магазина и аз тези магазини ги слагах върху мястото за поставяне на пълните магазини почиствах горната част, поставях рамките за разпечатване и така отново и отново. По време на практиката си научих много нови неща за работата с пчелите, а точно с това аз смятам да се занимавам и в бъдеще. Благодарение на програма “Еразъм+” вече съм много по-подготвен професионално” казва Никола.

Сибел Али Чер и Йвана Даниелова Йорданова от 11 клас професия “Техник-технолог по качеството на храни и напитки” проведоха практиката си в семеен хотел. Ученичките разказват: “Започнахме работа, работихме в кухнята и имахме възможността да се запознаем с технологията на много ястия и десерти. Следяхме за  за хигиената в ресторанта, помещенията за храни и кухнята, както и за правилното съхранение на продуктите. Във  фамилния хотел, в който практикувахме се приготвят екологични храни. Собствениците имат градина със зеленчуци  и животни, които са суровина за производството на ястията.Участвахме в приготвянето на различни видове ястия. Научихме много нови неща, натрупахме опит за професионална квалификация и професионално развитие”

По време на практиката си в австрийските предприятия и животновъдни ферми младите хора затвърдиха своите знаия и умения и натрупаха много опит в областта на екологичното производство. Изградиха приятелства, усъвършенстваха езиковите си умения и се научиха да работят в екип. В свободното си време учениците имаха възможността да опознаят културните и исторически забележителности на Клагенфурт и провинция Каринтия.

Всички  ученици приключиха успешно практиката си и усъвършенстваха знанията и уменията си. След приключване на мобилността обучаемите се срещнаха с представители на партниращата организация за финална оценка, свързана с уменията, придобити от ученика по време на практиката и цялостно оценяване. На всеки участник беше издаден Сертификат за проведената практика от приемащата страна и  Europass  за мобилност - удостоверяващи, че ученикът успешно е завършил своята професионална практика съгласно предварително изготвения работен план. Считаме, че проектът за мобилност разшири кръгозора на учениците и се очакват по-високи резултати на Държавните изпити по теория и практика на професията. Да прилагат знанията и компетентностите при модернизиране на семейните ферми, използване на нови чисти технологии, стартиране на собствен бизнес в областта на биопроизводството. Както и да приложат наученото в своето професионално развитие и кариера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: marica.bg

Свят  


от седмицата

видео

Защо резките спирания на магистралата са лоша идея


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

В живота на всеки мъж има два периода, когато изобщо не мисли за жени. Това са първото и второто полувреме на футболния мач!

още вицове

©2015-2022 Vratsa Guide.