В Карлово обучават деца и ученици как да разпознават и събират отпадъците

  13 Февруари, 13:26     0  

Успешно приключи проектът “Образователна програма за деца с цел повишаване информираността за отпадъците в община Карлово”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

С цел въвеждане на програмата за намаляване на депонираните отпадъци и увеличаване дяла на рециклираните, насочена към децата в детските градини и учениците в начален курс, бяха реализирани няколко основни вида дейности.

Ремонтиран бе Детският отдел на общинската библиотека в Карлово. Там бе обособен Зелен демонстрационен център - място, където децата могат да научат за разделното събиране на отпадъци, както и да получат нагледна представа благодарение на поставения интерактивен контейнер.

Детските градини и училищата на територията на общината получиха образователни и информационни материали /книжки, филмчета, плакати и брошури за учене чрез игра/ за разделното събиране на отпадъци, рециклирането и компостирането.

За да започне обучението за опазване на околната среда във възможно най-ранна възраст, в детските градини бяха раздадени компостери и демонстрационни кофи за боклук в цветове, отговарящи на цветовете на контейнерите за разделно сметосъбиране.

Освен разделното събиране и рециклиране, компостирането на биоразградими и зелени отпадъци е от изключително важна роля както за опазването на околната среда, така и за опазване на биоразнообразието. Именно затова демонстрационният проект предоставя информация, която препраща към новоизградената компостираща инсталация – кои отпадъци могат да се използват за компост и могат да бъдат изхвърлени в кафявите контейнери.

На всички детски градини на територията на общината по проекта бяха предоставени блокчета, четки, цветни моливи, бои и цветни маркери за рисуване, рециклирана и цветна хартия, ножици и лепила.

Целите на реализирания проект № BG16M1OP002-2.009-0077-C02 “Образователна програма за деца, с цел повишаване на информираността за отпадъците в община Карлово” са насърчаване на децата и домакинствата да прилагат мерки и методи, водещи до предотвратяване образуването на отпадъци; осигуряване на подкрепа и мотивиране на училищната общност към реални дейности, свързани с опазването на околната среда /разделно събиране на отпадъци, компостиране и повторна употреба/ и формиране на екологична култура в ученическата, родителската и учителската общности.

 

Източник: marica.bg

Свят  
подобни  

Ученици и студенти чистят местност с редки видове край Райново 

Проект за възстановяване на местообитания на редки видове в защитени з


  02 Март, 09:15      0  

Събират строителни отпадъци в Пловдив по график от 4 до 10 март

Събирането по квартали на излязла от употреба покъщнина – дивани

„Чистота” ще предаде терена на КАТ без отпадъци

Теренът до Шекер махала ще бъде предаден за управление на КАТ-Пловдив

Младежи отварят в Карлово арт ателиета за мода от отпадъци

Карловски младежи ще създават устойчива мода от отпадъци. Те ще израбоот седмицата

видео

Гласуване в Швейцария с ДА за Закона за климата


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

- Кой ли е първият човек, който е запял? - Вероятно пещерният човек, когато мамут е стъпкал тъща му!

още вицове

©2015-2024 Vratsa Guide.