ВиК Монтана иска по-висока цена на водата

  16 Май, 15:52     0  

Предложеният бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана предвижда през текущата 2022 г. комплексната цена за ВиК услуги (доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за битови потребители) да нарасне от 3.115 лв/м3 с ДДС до 3,834 лв/м3 с ДДС. Предлаганата цена за 2022 г. е под нивото на социалната поносимост за област Монтана. През следващите години от регулаторния период се предвижда комплексната цена да достигне максималния праг на социална поносимост за област Монтана. През периода на бизнес плана дружеството планира да инвестира в публични ВиК активи общо 4 299 хил. лв., което е значителен ръст спрямо заложените инвестиционни нива в договора с Асоциация по ВиК-Монтана в размер на 2 420 хил.лв. Предвижда се нивото на загуби на вода в реално изражения (м3/км мрежа/ден) да намалее със 17,4% от 22,57 до 18,65 м3/км/д. Дружеството е заложило оптимизиране на разходите за доставяне на електроенергия за технологични нужди чрез използване на собствени възобновяеми източници за производство на електроенергия в услугите доставяне на вода и пречистване на отпадъчни води. През периода на бизнес плана се прогнозира качеството на питейните и отпадъчни води да бъде в съответствие с регулаторните изисквания.

От страна на Комисията на проведеното обществено обсъждане бе напомнено, че повече от 10 години Комисията прилага непроменен подход при определяне на нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите.  Още през 2016 г. регулаторът извърши задълбочен анализ на проблемите със социалната поносимост и предложи на изпълнителната и законодателна власт редица  промени в нормативната уредба, които към днешна дата не са факт. В  допълнение беше посочено, че в публикувания за обществено обсъждане през 2020 г. от МРРБ проект на нов Закон за водоснабдяване и канализация не се предвиждаха промени както в изискванията за начина на изчисляване на социалната поносимост, както и по отношение на възможността за водни помощи за социално слаби домакинства.

„Регулаторът ще подкрепя операторите за предприемането на всички мерки, включително и за инвестиции за повишаване на ефективността на управлението на активите. В това отношение  добър пример са плановете на ВиК Монтана да инвестира в инсталации за собствено производство на електрическа енергия“, каза председателят на КЕВР Станислав Тодоров. Той призова  ръководствата на дружествата да проучат опита на други ВиК оператори в страната, за което Комисията е готова да окаже необходимото съдействие. „Регулаторът е готов да окаже всякаква подкрепа като предостави на операторите всички извършени анализи, които ще ги подпомогнат за решаване на текущи и дългосрочни проблеми, включително и за отражението на инвестициите в инфраструктурни проекти върху намаляването на загубите“, подчерта Станислав Тодоров.

В рамките на следващите 14 дни всички заинтересовани страни могат да представят писмени становища по докладите и проектите на решения за бизнес плановете на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за новия регулаторен период 2022-2026 г.

Решенията за одобряване на бизнес плановете на двете ВиК дружества Комисията ще приеме на заседания на 19.05.2022 г.

Източник: zovnews.com

Враца  
Враца  

В с. Ясен отбелязаха Деня на Дунав

На метри от величествената река край новооткрит търговски обект, десет


  27 Юни 2022 г.      0  

Фестивал „Козе мляко” в с. Горна Бела речка

Културни мениджъри, експерти, артистични директори, артисти, местни пр

Ремонт на улици в кв. Бистрец

Започна поетапно възстановяване на улиците в квартал Бистрец. Част от

Ротари клуб - Враца: ротация на ръководството

През следващата ротарианска година ,която започва на първи юли начелоот седмицата

видео

Баща зарадва 5-годишната си дъщеря с Rolls-Royce Cullinan


Photo Smart Vratsa
последни

вицове
Рецепта против плешивост: - Намажете главата си с мед, изчакайте три дни, след това силно плеснете - мухите отлитат, но краката им остават!още вицове

©2015-2022 Vratsa Guide.